Työtä, toimeentuloa, hyvinvointia ja terveyttä kaikille ja erityisesti yli 50-vuotiaille!

ViisNollaTuki ry toimii vähentääkseen pääasiassa yli 50-vuotiaiden työttömyyttä. Pyrimme myös parantamaan osatyökykyisten ja työttömyysuhan alla olevien työllistymismahdollisuuksia.

Tavoitteemme on:

  • parantaa pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille
  • vähentää heikossa työmarkkina-asemassa olevien vaaraa syrjäytyä
  • auttaa pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia kouluttautumaan ja löytämään työpaikan ja parantamaan taloudellista tilannettaan
  • edistää heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan
  • auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan

Tarjoamme:

  • tukea, tietoa ja koulutusta työttömille tai työttömyysuhan alla oleville
  • työllistymistä edistävää toimintaa
  • täydennystä ja tukea kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työttömyyttä ehkäiseviin toimintoihin
  • yhteistyötä järjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa, mm. viranomaistiedotus
  • valtakunnallista yhteistyötä ja keskustelua ajankohtaisista työllisyyteen liittyvistä aiheista

ViisNollaTuki ry keskittää toimintansa pääosin pääkaupunkiseudulle ja ympäristökuntiin. Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa myös valtakunnallisesti.

ViisNollaTuki ry on Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n jäsenyhdistys.