Työtä, toimeentuloa, hyvinvointia ja terveyttä kaikille ja erityisesti yli 50-vuotiaille!

ViisNollaTuki ry toimii vähentääkseen pääasiassa yli 50-vuotiaiden työttömyyttä. Pyrimme myös parantamaan osatyökykyisten ja työttömyysuhan alla olevien työllistymismahdollisuuksia.

Tavoitteemme on:

  • parantaa pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille
  • vähentää heikossa työmarkkina-asemassa olevien vaaraa syrjäytyä
  • auttaa pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia kouluttautumaan ja löytämään työpaikan ja parantamaan taloudellista tilannettaan
  • edistää heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan
  • auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan

Tarjoamme:

  • tukea, tietoa ja koulutusta työttömille tai työttömyysuhan alla oleville
  • työllistymistä edistävää toimintaa
  • täydennystä ja tukea kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työttömyyttä ehkäiseviin toimintoihin
  • yhteistyötä järjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa, mm. viranomaistiedotus
  • valtakunnallista yhteistyötä ja keskustelua ajankohtaisista työllisyyteen liittyvistä aiheista

ViisNollaTuki ry keskittää toimintansa pääosin pääkaupunkiseudulle ja ympäristökuntiin. Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa myös valtakunnallisesti.

ViisNollaTuki ry on Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistys.