Motivaation osoittaminen työnhaussa: Miten kertoa, että työ tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa itseäsi?

Kirjoittanut: Jukka Toivonen / JuKan Finland -työnhakuvalmennus

Sisäinen motivaatio koostuu kolmesta elementistä: 1) mahdollisuus toteuttaa itseään työtehtävien parissa, 2) kyvykkyys suorittaa työtehtäviä sekä 3) työn merkitys.

Jos haluaa osoittaa motivaationsa haettua työtä kohtaan, muutenkin kuin vain kertomalla olevansa kiinnostunut työstä, kannattaa nämä sisäisen motivaation elementit tuoda selvästi esille työhakuprosessin aikana.

Muista, että sisäinen motivaatio on HR-ammattilaisten parissa tärkein yksittäinen rekrytointikriteeri – jopa tärkeämpi kuin osaaminen. 

Tässä blogissa käsittelen miten ensimmäisen sisäisen motivaation elementin – Halu toteuttaa itseään – voi tuoda esille työnhaussa. 


Itsensä toteuttaminen on yksi ihmisen perustarpeista

Motivoitunut työntekijä tekee työtehtäviä vapaaehtoisesti ja mielellään. Hän tuntee olevansa oman toimintansa herra. Toiminta on lähtöisin ihmisestä itsestään eli hän toteuttaa itseään.

Ihmisellä on sisäinen tarve toteuttaa itseään. Psykiatri Abraham Maslowin tunnetussa tarvehierarkia-teoriassa mainitaan itsensä toteuttamisen tarve yhtenä ihmisen perustarpeena. Muita Maslowin mainitsemia perustarpeita ovat fyysiset tarpeet, tunne olla turvassa, yhteenkuulumisen tunne sekä tunne omasta arvosta. 


Yritykset hakevat itseohjautuvia työntekijöitä

Työntekijä, jolla on vahva halu toteuttaa itseään, on arvokas työnantajalle. Työntekijä, jolla on vahva kiinnostus työtä kohtaa, haluaa kehittää työtä ja viedä sitä haluamaansa suuntaan. Parhaimmillaan hänen työtään ei tarvitse suitsia tai ohjata vaan hän löytää työstään uutta ja mielenkiintoista, ja siten mukauttaa itseohjautuvasti omaa työtään. 

Tehdessään itsenäisesti töitä työntekijä tuntee, että hänellä on mahdollisuus päättää ja vaikuttaa niihin asioihin, joita hänen työhönsä kuuluu.

Itsensä toteuttaminen ei tarkoita sitä, että työntekijän pitäisi tehdä yksin töitä. Hän voi myös tehdä töitä yhdessä muiden kanssa mutta se tekeekö hän yksin vai muiden kanssa on paljolti hänen oma valintansa. 

Itsensä toteuttaminen ei myöskään tarkoita, että työnteko olisi täysin vapaata ilman minkäänlaisia sääntöjä tai yrityksen toimintalinjoja.  Yritys saattaa asettaa suunnan tekemiselle ja yhteiset pelisäännöt, mutta tärkeää on, että työntekijä kokee omaavansa mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä annetuissa olosuhteissa. Mitä enemmän hän saa vaikuttaa tai päättää asioistaan, sitä vahvempi halu hänellä on tehdä töitä. 

Täydellistä oman itsensä toteuttamista tuskin missään työpaikassa voidaan mahdollistaa. Jokaisessa työpaikassa pyritään johtamaan työntekijöitä̈ tekemään johonkin yrityksen omistajan haluamaan suuntaan. 

Kuitenkin yhä enemmän menestyvät yritykset pyrkivät tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuuden toteuttaa itseään kiinnostavia projekteja. Tutkimuksissa on todettu, että vapaaehtoisuuden lisääminen eli vastuun antaminen työntekijöille lisää työntekijöiden tehoa sekä lisää heidän työviihtyvyyttään.


Tuo esille halusi toteuttaa itseäsi

Kannattaa siis hakea työtä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle sellaista työtä, joka sinua kiinnostaa ja innostaa.

Kuitenkin, jos olet hakemassa työtä, joka ei ehkä tunnu ihan unelma-ammatilta, pyri löytämään työnkuvauksesta sellaisia elementtejä, jotka sinusta tuntuvat kiinnostavilta.

Mitkä olisivat sinulle mieluisia työtehtäviä, joita teet mielelläsi?

Voit miettiä mitä töitä olet aikaisemmin tehnyt ja tee lista niistä työtehtävistä, jotka olivat sinulle mieluisia ja joita haluaisit tehdä myös jatkossa. Katso sisältääkö hakemasi työ joitakin aikaisemmin tekemisiäsi, mieluisia työtehtäviä. 

Tuo nuo kiinnostavat työtehtävät esille työnhakusi yhteydessä. Tunnista uuden työn työtehtävät ja kerro mikä niissä sinua innostaa. Mainitse, että sinusta tuntuu, että kyseisissä työtehtävissä pääset toteuttamaan itseäsi sekä sinulla on suuri into kehittää jatkossa näitä työtehtäviä.

Älä pelkästään mainitse kuivan analyyttisesti mitä olet tehnyt ja mitä oppinut vaan kerro rohkeasti ja avoimesti omista tunteistasi.

Loppujen lopuksi, halu toteuttaa itseään on sinun sisälläsi oleva tunne, joka sinun pitää saada tulevan työnantajasi tietoon. Näin hän osaa tehdä omaan intuitioonsa nojautuen valintoja siitä, kenet ottaa töihin. 

Miten sitten tuoda sisäisen motivaation muut elementit – kyvykkyys sekä työn merkitys – esille työnhaussa? Näistä sekä muista työnhakuun liittyvistä asioista kirjoitan seuraavissa blogeissani, joten liity ViisNollaTuen sähköpostilistalle ja varmista, että saat tiedon uusien blogien ilmestymisestä.

Jukka Toivonen / JuKan Finland -työnhakuvalmennus

————–


JuKan Finland toimii ViisNollaTuki ry:n yhteistyökumppanina. ViisNollaTuki-yhdistys toimii vähentääkseen yli 50-vuotiaiden työttömyyttä (www.viisnollatuki.fi). JuKan Finland toimii työnhakuvalmentajana/-sparraajana keski-ikäisille työnhakijoille

(www.jukan.fi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *