Rekisterin nimi

ViisNollaTuki ry rekisteri

Rekisterinpitäjä

ViisNollaTuki ry
Y-tunnus: 3111820-4
c/o Työttömien Keskusjärjestö
Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki
www.viisnollatuki.fi
jasenet(at)viisnollatuki.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jaana Saikkonen, jasenet(at)viisnollatuki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/
rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, nimi ja kotipaikka. Lisäksi muut alla mainitut:

  • liittymispäivä
  • postiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • maksupäivä
  • syntymäaika

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.
Muilta osin ViisNollaTuki ry saa käsittelemänsä tiedot rekisteröityjen suostumiksella heiltä itseltään, esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen, asiakassuhteen solmimisen tai muun yhteydenoton tai yhteydenottopyynnön yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

ViisNollatuki ry voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu ViisNollaTuki ry:n tietokantoihin, joihin muilla kuin ViisNollaTuki ry:n valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön kirjallisesta vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

ViisNollaTuki ry
Jäsenrekisteri
Rahakamarinportti 3A
00240 Helsinki